Η ρύπανση του αέρα συντελεί στην επιδείνωση του εμφυσήματος των πνευμόνων
Η ρύπανση του αέρα, κυρίως η αυξημένη παρουσία επιφανειακού όζοντος που εντείνεται με την κλιματική αλλαγή...