Νέο βακτήριο τρυπώνει με μεγάλη ευκολία στα νοσοκομεία
Σε δύο ξεχωριστά είδη εξελίσσεται πλέον το κοινό βακτήριο Clostridium difficile...