Συμμετοχή: Το κλειδί για να μειώσετε τα ασφάλιστρα
Οι λιγότερο μυημένοι στην ασφάλιση δυσκολεύονται να καταλάβουν την έννοια της «συμμετοχής» σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας και το ρόλο που παίζει στη μείωση των ασφαλίστρων και των τελικών εξόδων νοσηλείας