Ανακαλύφθηκε άριστα διατηρημένο ναυάγιο με κρασί και ελαιόλαδο 1700 ετών!
Γεμάτο αμφορείς με κρασί και ελαιόλαδο.