Με τι συνδέεται το άγχος των μητέρων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Το μητρικό άγχος πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενδέχεται να επηρεάζει την εγκεφαλική λειτουργία...