Οι ρευματικές παθήσεις μία από τις κυριότερες αιτίες πρόωσης συνταξιοδότησης
Οι ρευματικές παθήσεις ως χρόνια νοσήματα που επηρεάζουν το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου...