Σεντένο: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες πρέπει να εξετάσουν συγχωνεύσεις
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κινδύνους σε ό,τι αφορά...