Ο άνθρωπος μπορεί όπως και η σαλαμάνδρα να ξαναδημιουργήσει τους χόνδρους του
Σε αντίθεση με ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να...