Το μεδούλι αποτελούσε εκλεκτό μεζέ και για τον προϊστορικό άνθρωπο
Οι άνθρωποι της προϊστορίας είχαν την προβλεπτικότητα να φυλάνε τα κόκκαλα των ζώων που σκότωναν προκειμένου...