«Το Ελληνικό είναι το στοίχημα για την Ελλάδα του αύριο»
Το έργο του Ελληνικού απασχόλησε την έκτακτη γενική συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου της Lamda Development...