Τι χρειάζονται οι ναυτικοί για να αντιμετωπίζουν τη μοναξιά και τη νοσταλγία
Τα αισθήματα που βασανίζουν τους σύγχρονους ναυτικούς δεν διαφέρουν σε σχέση με όσα ταλαιπωρούσαν τους παλαιότερους συναδέλφους...