Τροποποίηση από το Υπουργείο Παιδείας: 37 τα τμήματα ΑΕΙ που αναστέλλεται η έναρξη λειτουργίας τους
Δείτε το νέο πίνακα με τα τμήματα που δεν θα λειτουργήσουν το ακαδημαικό έτος 2020-21