10ετές ελληνικό ομόλογο: Οι πιέσεις από το εξωτερικό αύξησαν τις αποδόσεις
Απομακρύνεται από το ιστορικό ρεκόρ - ως και κατά 8% αυξήθηκε το πρωί η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου - Πού οφείλεται