Ανοδικές οι αποδόσεις των ομολόγων
ι τιμές των ελληνικών ομολόγων διόρθωσαν μετά από εκτεταμένες ρευστοποιήσεις...