«Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου υπήρξε ορόσημο για την εξέλιξη μιας ενωμένης Ευρώπης»
«Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ένα ορόσημο για την εξέλιξη μιας ενωμένης Ευρώπης», τονίζει σε...