Ο μεγάλος κίνδυνος για τους παχύσαρκους ανθρώπους
Το γεγονός ότι η παχυσαρκία είναι εχθρός της καλής υγείας δεν είναι κάτι καινούριο, μόνο που τελικά το θέμα έχει πολλές προεκτάσεις...