Σε τροχιά αναβαθμίσεων το αξιόχρεο της Ελλάδας
Μετά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις του αξιόχρεού της από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P και DBRS, αντίστοιχα, η Ελλάδα μειώνει τη διαδρομή που πρέπει να καλύψει για να επανέλθει στην κανονικότητα...