Η καταστρατήγηση του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία κύριο θέμα στη Διάσκεψη των Επιτροπών της ΕΕ
Η καταστρατήγηση του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία στη 62η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΕ...