Θεσσαλονίκη: Έρχονται κανόνες και πρόστιμα για τα ηλεκτρονικά πατίνια
Κανόνες καλής χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, προκαθορισμένα σημεία στάθμευσης και πρόστιμα ετοιμάζει ο κεντρικός δήμος