Οι τράπεζες αντικατέστησαν 15.000 κάρτες μετά την υποκλοπή στοιχείων
Όλες τις κάρτες που υπήρχαν στο σύστημα «on line» γραφείου παροχής τουριστικών υπηρεσιών στην χώρα μας - περίπου 15.000 σε αριθμό...