Αμβλώσεις: Ποια είναι η οργάνωση πίσω από την αφίσα στο μετρό «Αφήστε με να ζήσω»
Η οργάνωση που βρίσκεται πίσω από την καμπάνια κατά της άμβλωσης