Η νότα που πρέπει να έχει το άρωμά σου για να είναι αποπλανητικό όσο κανένα
Και πού θα τη βρεις