Η νέα όπερα «Πάπισσα Ιωάννα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή
Θα παρουσιαστεί στις  8, 15 και 22 Μαρτίου