Το Honda Civic ανανεώνεται
Το Honda Civic μπήκε σε διαδικασία αισθητικής ανανέωσης, με σκοπό τη συνέχιση της επιτυχημένης εμπορικής του πορείας.