ΝΑΤΟ: Μπορούμε να αναλάβουμε την εκπαίδευση των Κούρδων στο Ιράκ
 Το ΝΑΤΟ αποφάσισε να ενισχύσει την αποστολή του στο Ιράκ, οι δραστηριότητες της οποίας είχαν διακοπεί για λόγους ασφαλείας