Απαγόρευση κυκλοφορίας: Αναρτήθηκε το έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης για σίτιση αδέσποτων ζώων
Στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) - Η μετακίνηση δεν θα ξεπερνά τις τρεις ώρες συνολικά