Χαμηλότερο από το αναμενόμενο το πρωτογενές πλεόνασμα Ιανουάριου – Φεβρουάριου
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 831 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο προυπολογισμός στο...