Κάτω από το 2% υποχώρησε η απόδοση των 10ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου
Κάτω από το 2% υποχώρησε η απόδοση των 10ετών ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου...