ΣΕΒ: Άμεσα και χωρίς κριτήρια οι πόροι σε όλους τους εργαζομένους και επιχειρήσεις
Να γίνουν ακόμη και σπατάλες στην διάθεση των πόρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων...