Πυρηνικό καταφύγιο στο Ισραήλ έγινε κέντρο συντονισμού για τον κορονοϊό
Το Ισραήλ άνοιξε ένα πυρηνικό καταφύγιο στους λόφους της Ιερουσαλήμ...