Κορωνοϊός - Κύπρος: Αναστέλλονται οι πληρωμές δανείων και ασφαλειών μέχρι το τέλος του '20
Η κυπριακή κυβέρνηση απόφάσισε και την παραχώρηση εγγυήσεων μέχρι 2 δισ. ευρώ προς τις τράπεζες για τη διάθεση νέων χαμηλότοκων δανείων προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό