Ένωση Τραπεζών: Από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη οι χρεώσεις στην Ελλάδα
«Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ουδέποτε εμπλέκεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα...