Παραμένουν τα ερωτήματα για τη χορήγηση πλάσματος σε ασθενείς με κορονοϊό
Θολό φαίνεται πως παραμένει το τοπίο αναφορικά με τη χορήγηση πλάσματος αίματος θα ασθενείς με κορονοϊό...