Τυρόπιτα στο τηγάνι
Μια τυρόπιτα της ευκολίας, που γίνεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά