Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για την ασφαλιστική ικανότητα μη μισθωτών
Η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών που είχαν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα την 28η Φεβρουαρίου 2020...