Η Κεραμέως παρουσίασε στη ΓΣΕΕ το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Η υπουργός Παιδείας παρουσίασε σε εκπροσώπους της ΓΣΕΕ τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου - «Στόχος οι παρεμβάσεις να συνδεθούν με την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση της ανεργίας»