Ο ΠΟΥ ζητά από τις αρχές της Βραζιλίας να συντονιστούν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν την πανδημία
Η Βραζιλία εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπη με «μεγάλες προκλήσεις» στη μάχη της για...