Μελέτη ΕΒΕΑ: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να αναλάβει τη διαχείριση των 30 δισ. από την ΕΕ
«Η υφιστάμενη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις...