Φωτογραφίες: Αυτή είναι η καυτή σέρφερ με τους 70.000 followers στο Instagram
Έχοντας ανταγωνιστεί σε εθνικό επίπεδο για τα περισσότερα από τα εφηβικά της χρόνια, άρχισε να χρησιμοποιεί τους 70.000 followers που έχει στο Instagram, σαν βάση για να συνεργαστεί με πολλές εταιρείες ως μοντέλο