Σε τροχιά ανάπτυξης η ελληνική οικονομία
Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών αποτυπώνουν την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης, έπειτα από μια μακρά περίοδο ύφεσης.