Αλλάζει η απόκτηση Ιθαγένειας

Πρεμιέρα του νέου συστήματος για την απόκτηση ιθαγένειας

Αντικειμενικότητα στη διαδικασία απόδοσης της ιθαγένειας επιδιώκει το υπουργείο Εσωτερικών ξεκινώντας ένα νέο σύστημα συνεντεύξεων μέσω των οποίων οι αλλογενείς που επιθυμούν να πολιτογραφηθούν ως Έλληνες θα πρέπει να αποδείξουν την οικονομική και κοινωνική τους ένταξη στη χώρα.

Η φιλοδοξία του υπουργείου Εσωτερικών για διαφάνεια και αντικειμενικότητα στη διαδικασία απόδοσης της ιθαγένειας, κάνει πρεμιέρα το νέο σύστημα συνεντεύξεων. Με τη νέα μορφή των συνεντεύξεων που θα εφαρμοστεί επιδιώκεται προέκταση της διαγωνιστικής διαδικασίας στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο.

Μέσα από τις εξετάσεις, που διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο, διαπιστώνεται εάν οι αιτούντες γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα και ότι διαθέτουν τις γνώσεις για τη χώρα, την ιστορία, τους θεσμούς και τον ελληνικό πολιτισμό μας.

Στις επόμενες εξετάσεις, που θα διενεργηθούν στις 7 Νοεμβρίου, έχουν δηλώσει συμμετοχή 6.490 αιτούντες, με τα 2/3 να είναι Αλβανοί. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, τα εξεταστικά κέντρα δεν θα είναι μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα και Τρίπολη, αλλά και στην Καλαμάτα, την  Κόρινθο, τη  Χαλκίδα, την Κομοτηνή και τη Ρόδο.

Από συνέντευξη, το επόμενο διάστημα, θα περάσουν οι 1.700 που πέτυχαν στις πρώτες αυτές εξετάσεις, καθώς και περίπου 600 που απαλλάχθηκαν από αυτές επειδή έχουν ολοκληρώσει ελληνικό σχολείο ή πανεπιστήμιο.

Η νέα μορφή της συνέντευξης θα διαρκεί μισή ώρα και θα τηρούνται πρακτικά, τριμελής ομάδα έμπειρων υπαλλήλων, θα διαπιστώνει την επαρκή ένταξη του εκάστοτε αιτούντος στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας με βάση συγκεκριμένους κανόνες, κοινά πρότυπα και ενιαία μεθοδολογία, που συνέταξε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), στη μορφή πολυσέλιδου Πρακτικού Οδηγού Συνεντεύξεων.

Η απόφαση για έγκριση ή απόρριψη της αίτησης πολιτογράφησης θα πρέπει να αιτιολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, άρα δεν χωρούν υποκειμενικές απόψεις.