Επιτυχημένες οι εργασίες του Erasmus + Finanzift στην Αθήνα

Η διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου FINANZFIT στην Αθήνα

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ FINANZFIT είχε τη χαρά να φιλοξενήσει και να οργανώσει το TPM του έργου FINANZFIT πριν από λίγες ημέρες στο κέντρο της Αθήνας.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η μέχρι τώρα πρόοδος του όλου έργου, διατυπώθηκαν προτάσεις και ιδέες και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση σε επιμέρους θέματα που θα συμβάλλουν καθοριστικά στον προγραμματισμό και την επίτευξη των επόμενων βημάτων για την ολοκλήρωσή του.

Παρουσιάστηκαν επίσης τα περιοδικά που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του έργου από κάθε εταίρο και μπήκαν τα θεμέλια για την τελική υλοποίησή του όπως και το επόμενο TPM που θα γίνει στη Σουηδία.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο άλλοτε συμμετέχοντας και άλλοτε διοργανώνοντας ανάλογες δράσεις έχει παρουσιάσει σημαντική εξέλιξη μέσα από το έργο του, γεγονός που του δίνει ώθηση για ακόμη μεγαλύτερη προσφορά σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

Tags:

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης

Erasmus+ 

FINANZFIT