Με ΒΒ- και σταθερή προοπτική, αξιολογεί για πρώτη φορά η Fitch τη ΔΕΗ

Στην βαθμίδα ΒΒ- με σταθερή προοπτική, τοποθετεί την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ η Fitch Ratings που την συμπεριλαμβάνει για πρώτη φορά στη λίστα των εταιρειών που αξιολογεί. Read More