Κινούμαι Ηλεκτρικά

Το νέο κύκλο του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» παρουσίασε ο υπ. Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας, ένα πρόγραμμα 50 εκατ. ευρώ και τεράστιας περιβαλλοντικής αξίας.                                                                                     

Σκοπός του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», είναι να αυξήσει τον αριθμό ηλεκτρικών οχημάτων ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.                                                 

Η πλατφόρμα για το Κινούμαι Ηλεκτρικά ανοίγει στις 28 Ιουλίου και έχει στόχο:

-Ανανέωση στόλου

-Ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης

-Μείωση επιβλαβών ρύπων

-Εξοικονόμηση στην τσέπη των πολιτών

Η χρηματοδότηση για αυτοκίνητα, σκούτερ, ποδήλατα

Η αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου χρηματοδοτείται 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων έως του ποσού των 8.000  (πριν ήταν 6000 ευρώ). Το ίδιο ισχύει και για τις μακροχρόνιες μισθώσεις (leasing), χωρίς να υπάρχει υποχρέωση εξαγοράς.

Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ, αν μαζί με την αγορά, ο ιδιώτης αποσύρει το παλιό του αυτοκίνητο. Αν αποφασίσει να εγκαταστήσει έξυπνο ηλεκτρικό φορτιστή χρηματοδοτείται με άλλα 500 ευρώ

Επιδότηση 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 800 ευρώ.

Η αγορά ενός μικροαυτοκινήτου ή επαγγελματικού ηλεκτρικού τρικύκλου (L5e εως L7e) χρηματοδοτείται έως 40%, με το ποσό για τα μικροαυτοκίνητα να φθάνει τα 3.000 ευρώ.

Επιπλέον επιδότηση για άτομα με αναπηρίες, τρίτεκνους, πολύτεκνους και νέους έως 29 ετών

Επιπλέον επιδότηση 1000Euro για αγορά αυτοκινήτου σε ΑΜΕΑ. Επιπλέον επιδότηση 1000Euro για οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα (1000Euro για 3 εξαρτώμενα τέκνα, και επιπλέον 1000Euro ανά επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο έως και 4000Euro).                    

Επιπλέον 1000Euro για την αγορά αυτοκινήτου και μικροαυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών.

Για τις επιχειρήσεις τα κίνητρα:

Επιδότηση 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000Euro από 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000Euro από 21 οχήματα και πάνω.

Επιβράβευση απόσυρσης με 1.000Euro ανά όχημα και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 400Euro ανά σημείο επαναφόρτιση.

Επιδότηση σε εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες για την αγορά έως και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Επιδότηση 30% και έως 8.000Euro για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς για 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση και έως 6.000Euro για 21 οχήματα και πάνω αντίστοιχα.

Επιπλέον 4.000Euro ανά αυτοκίνητο για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε νησιά.

Επιδότηση 30% και με μέγιστο ποσό τις 8.000Euro ανά αυτοκίνητο για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive) από 1 μέχρι 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000Euro για 21 οχήματα και άνω αντίστοιχα.