Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια: 120.500 τόνοι παραγωγής αξίας 545,6 εκατ. ευρώ το 2019

Προοπτικές ανάπτυξης σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού για τον κλάδο. Κύριος ανταγωνιστής η Τουρκία. Η έκθεση του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών.Read More