Μπαράζ ελέγχων για την τήρηση των μέτρων κατά covid 19

Από την 1η Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 522.320 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 16.020 παραβάσεις και επιβλήθηκαν 33.308 πρόστιμα το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 9.521.630 €.Read More