Ο καρκίνος του δέρματος πρέπει να ενταχθεί στις επαγγελματικές ασθένειες

Την ανάγκη ένταξης του καρκίνου του δέρματος στο Europe’s Beating Cancer Plan και στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των Επαγγελματικών Ασθενειών καθώς και την υιοθέτηση νέων αυστηρότερων περιορισμών έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες στους χώρους εργασίας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Τέταρτης Αναθεώρησης της Οδηγίας για Καρκινογόνες και Μεταλλαξιογόνες ουσίες. Βάσει της νέας αναθεώρησης επιβλήθηκαν νέες ανώτερες τιμές έκθεσης των εργαζομένων στις ουσίες ακρυλονιτρίλιο, νικέλιο και βενζόλιο σε όλους τους χώρους εργασίας.Read More