Τραγική και επικίνδυνη για την ψυχική υγεία είναι η στάση των τηλεοπτικών ειδήσεων που έχουν μεταμορφωθεί σε απογευματινή ταινία τρόμου με την έγκριση του Ε.Σ.Ρ…

s