Με χρήση blockchain η νέα ευρεσιτεχνία του Δρ N.Μπογονικολού

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ιατρικών δεδομένων με τεχνολογία blockchain στον Δρ Νίκο Μπογονικολό

Στο πλαίσιο των εφαρμογών νέων τεχνολογιών που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη αλλά και σε εξειδικευμένες ενέργειες ασφάλειας και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, εντάσσεται και το δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που απονεμήθηκε πριν από λίγες ημέρες στον Δρ Νικόλαο Μπογονικολό και πρόεδρο του Ομίλου Εταιρειών Τεχνολογίας ARATOS.

Πρόκειται για τη δέκατη στη σειρά «πατέντα» που εμπνεύστηκε και έκανε πράξη, μέσω της τεχνολογίας blockchain. Ένα καινοτόμο σύστημα που ταυτόχρονα δίνει λύσεις και παρέχει ασφάλεια στις κοινωνίες και τα κράτη.

Ο αρμόδιος Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας απένειμε το δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με όλα τα σχετικά νόμιμα έγγραφα στον Δρ Νικόλαο Μπογονικολό, το οποίο είναι μία πλατφόρμα βασιζόμενη σε παθητική ηλεκτρονική συσκευή για την άμεση παροχή ιατρικών δεδομένων έκτακτης ανάγκης ασθενών σπεύδοντες προς βοήθειά τους διασφαλιζόμενων μέσω τεχνολογίας Αλυσίδων Συστοιχιών (blockchain).

Δρ Νίκος Μπογονικολός

Ο Δρ Νίκος Μπογονικολός αναφέρθηκε στο σκοπό της ευρεσιτεχνίας του τονίζοντας μεταξύ άλλων «Σκοπός αυτής της εφεύρεσης είναι η ψηφιοποίηση ιατρικών δεδομένων έκτακτης ανάγκης και η ασφαλής μεταφορά τους στο υπολογιστικό νέφος (“Cloud”), ώστε να είναι πάντα διαθέσιμα στον χρήστη. Παράλληλα, τα δεδομένα αυτά θα μπορούν να είναι διαθέσιμα χωρίς να απαιτείται ταυτοποίηση, για άμεση προσπέλασή τους σε περίπτωση ανάγκης, διαμέσω της παθητικής ηλεκτρονικής συσκευής που φέρει ο χρήστης. Είναι μία πλατφόρμα διαχείρισης ιατρικών δεδομένων και αναπαράστασής τους σε κινητές συσκευές καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές με χρήση παθητικής ηλεκτρονικής συσκευής τεχνολογίας επικοινωνίας κοντινού επιπέδου. Η ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων του χρήστη διασφαλίζεται μέσω τεχνολογίας Αλυσίδας Συστοιχιών(blockchain), με τρόπο απόλυτα συμβατό με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Παράλληλα επισήμανε τις δυνατότητες της Τεχνολογίας Blockchain οι οποίες όπως χαρακτηριστικά είπε «Είναι τόσο σπουδαίες που δύσκολα μπορεί να τις συλλάβει κάποιος σήμερα. Είναι όπως το διαδίκτυο πριν από 34 χρόνια, που κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί αυτά που έλεγα στο ξεκίνημά μου τότε, ότι θα έχουν εφαρμογή στην πορεία, όπως και έγινε, κατέληξε..».